บล็อก
Jun 24th, 2019

เคล็ดลับการทำสต๊อกสินค้าให้ขายดีขายเร็ว

เคล็ดลับการทำสต๊อกสินค้าให้ขายดีขายเร็ว

การทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน มีเทคนิคเคล็ดลับหลายวิธีที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า การค้นหาข้อมูลสินค้า ทำรายการขายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการทำรายการและลดต้นทุนแฝงอื่น

6 เคล็ดลับการทำสต๊อกสินค้าให้ขายดีขายเร็ว

1. จัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่

หากคุณมีสินค้าหลากหลายชนิด คุณสามารถจัดแบ่งกลุ่มชนิดสินค้าเป็นหมวดหมู่ ประเภทสินค้า สินค้าที่มีคล้ายคล้ายคลึงกันประเภทเดียวกัน ก็จัดชนิดสินค้าเป็นหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่ หรืออาจจะแยกเป็นเภทสินค้าที่ขายเร็วขายดี อีกประเภทเป็นสินค้าที่ขายช้า ตามแนวโน้มความต้องการสินค้าของลูกค้า

2. กำหนดรหัสสินค้าด้วยรหัสสินค้า

กำหนดรหัสสินค้าให้กับสินค้าเช่น Barcode ให้กับทุกชนิดสินค้า ถ้าสินค้ามีหลากหลายลักษณะ อย่างเช่น เสื้อผ้า อาจจะมีลักษณะสี หลายสี ขาว,ดำ,ฟ้า และขนาดไซส์ S,M,L การกำหนดรหัสสินค้า Barcode แยกย่อยตามลักษณะสินค้าจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำรายการ ค้นหาข้อมูลรายการสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น การกำหนดรหัส Barcode ยังสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการวััตถุประสงค์อื่นได้ด้วย

3. กำหนดรหัส SKU (Stock Keeping Unit)

กำหนดรหัสสินค้า SKU ให้กับสินค้าที่มีความแตกต่างลักษณะอย่างชัดเจน SKU เป็นหน่วยรหัสที่จำแนกประเภทสินค้าที่เล็กที่สุดสำหรับจัดการสต๊อกสินค้า ช่วยแยกความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น สี ขนาด เป็นต้น ตามตัวอย่าง Barcode เป็นต้น ซึ่ง การกำหนด Barcode ยังมีวัตถุประสงค์อื่นที่หลากหลายกว่า แต่ในส่วน SKU จะเป็นการกำหนดรหัสสำหรับชนิดสินค้าที่ชัดเจนที่สุด

4. หมั่นตรวจเช็คจำนวนสินค้าในสต๊อก

อัพเดทจำนวนสินค้าในสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องเสมอ บวกเพิ่มเมื่อมีการรับสินค้าเข้าสต๊อก ตรวจดูให้แน่ใจมีจำนวนสินค้าเพียงพอสำหรับขายสินค้าเพื่อให้เซลล์นักการขาย,ตัวแทนจำหน่าย ตรวจดูและมั่นใจได้ว่าจะขายสินค้าและมีจำนวนสินค้่าเพียงพอสำหรับจัดส่ง และปรับลดสินค้าในสต๊อกสินค้าเมื่อมีการแพ็คจัดส่ง เพื่อวางแผนบริหารการจัดซื้อสินค้าเข้าสต๊อกต่อไป การตรวจเช็คอัพเดทสต๊อกสินค้าควรทำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลจำนวนสต๊อกสินค้ายังช่วยให้คุณวางแผนตัดสินใจบริหารได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ไม่มีสินค้าค้างสต๊อกนานเกินไป หรือมากเกินไป สินค้าที่มีมากเกินไปก็สามารถทำโปรโมชั่น หรือในทางกลับกันคือมีสินค้าเพียงพอสำหรับสินค้าขายดีสินค้ากระแสที่กำลังเป็นที่นิยม สินค้าที่ขายดีขายเร็วก็สามารถวางแผนสั่งซื้อเพิ่ม ช่วยให้คุณขายสินค้าได้ไม่มีสะดุด

5. จัดระเบียบสถานที่เก็บสินค้า

สถานที่จัดเก็บต้องอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกในการดูแลจัดเก็บสินค้า มีพื้นที่เพียงพอต่อการเคลื่อนที่ขนย้าย มีการตรวจเช็คดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ อุณหภูมิความชื้นพอเหมาะทั่วไปไม่ส่งผลให้สินค้าที่จัดเก็บมีความเสียหายเสื่อมสภาพ การจัดเรียงสามารถจัดเรียงตามหมวดหมู่สินค้าที่ขายดีขายเร็วไว้ด้านนอกสุด ง่ายต่อการหยิบจัดส่ง เรียงตามลำดับไปถึงหมวดหมู่สินค้าที่ขายช้า เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ คำนึงถึงการใช้พื้นที่ได้เต็มที่ และวางแผนเผื่อขยายพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น เมื่อการจัดเก็บสินค้าเป็นระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้ทำงานแพ็คส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาด เพิ่มความเร็วในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าช่วยติดปีกให้กับธุรกิจของคุณส่งผลให้ได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วย

6. ลูกค้าส่วนใหญ่คือใคร

เมื่อสินค้าคุณเข้าสู่ตลาดแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ คุณต้องรู้ว่าลูกค้ากำลังต้องการซื้อสินค้าอะไร เพื่อประเมินแนวโน้มการวางแผนสั่งซื้อสินค้าบางชนิดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อเข้าสต๊อก หมั่นสำรวจกระแสความต้องการของลูกค้า หากมีสินค้าค้างสต๊อกมากเกินไปก็ทำแผนจัดโปรโมชั่นระบายสินค้า และลดโอกาสสินค้าค้างสต๊อก

หากคุณกำลังสนใจมองหาโปรแกรมขายสินค้า จัดการออเดอร์พิมพ์ใบรายการ พร้อมควบคุมสต๊อกสินค้าออนไลน์ บน Cloud เข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ใช้เป็นระบบกลาง ช่วยให้คุณและทีมงานทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สมัครทดลองใช้งานได้ที่ https://www.flexale.com/register