แพ็กเกจ

เข้าใจง่าย ยืดหยุ่น เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับทุกขนาดทีมงาน ในราคาที่เลือกจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานหรือรายการ สำหรับเข้าใช้งานระบบจัดการรายการขายสินค้าหลายช่องทาง ปลีกส่ง ตัวแทนจำหน่าย ติดตามรายการ พิมพ์ใบรายการ พร้อมสต๊อกสินค้าออนไลน์

Trial

0

ทดลองใช้ฟรี 10วัน

  • 2 ผู้ใช้งานออนไลน์
  • 2 ตัวแทนออนไลน์
  • 1 สถานที่เก็บสินค้า
  • 20 สินค้า/หลายคุณสมบัติ
  • 50 ใบรายการขาย

ธุรกิจกลางและขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดใหญ่

แพ็กเกจTrialFLEX-390FLEX-690FLEX-990 ขึ้นไป
ราคา / เดือนทดลองฟรี 10 วันตามตารางด้านบน
จำนวนผู้ใช้งานออนไลน์ตามตารางด้านบน
จำนวนตัวแทนออนไลน์ตามตารางด้านบน
จำนวนกลุ่ม/ระดับตัวแทนไม่จำกัด
จำนวนประเภทสินค้าไม่จำกัด
จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
คุมด้วย Automated เงินสด/เงินเชื่อ
กำหนดสิทธิกลุ่มผู้ใช้งาน
รองรับสินค้าหลายลักษณะ เช่น สี,ขนาด
รองรับรายการฉบับร่าง
รองรับใบรายการหัวตัวแทน-
รองรับพิมพ์ใบปะหน้าส่งพัสดุ/ฝากส่งพัสดุ-
รองรับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ต
ประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินค้า/ราคาปลีก
ขายเงินสด (B2C)
ขายเงินเชื่อเครดิต (B2B)
ขายผ่านตัวแทน-
สต๊อกสินค้า
เพิ่มสต๊อกสินค้า
ปรับปรุงลดสต๊อก/สินค้าชำรุดหาย
โอนย้ายระหว่างคลัง--
รายการเคลื่อนไหว
ใบรายการ
ใบรายการขาย
ใบส่งของ
ใบเสร็จรับเงิน
ใบปะหน้าพัสดุ
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า
ใบสำคัญจ่าย
ใบกำกับภาษี
รองรับขายเงินเชื่อเครดิต
ใบเสนอราคา
ใบแจ้งหนี้
ใบลดหนี้/รับคืน
ใบวางบิล
ปรับแต่งใบรายการ/แชร์ใบรายการ
Export ดาวน์โหลดข้อมูล-
ทดลองใช้สมัคร FLEX-390สมัคร FLEX-690
Advanced Features
ติดต่อโทร. 09-8889-1516
line: @flexale
ขายราคาส่ง กำหนดราคาส่งหลายราคา, กำหนดกลุ่มผู้ค้าส่ง, กำหนดเงื่อนไขจำนวนขายขั้นต่ำ
ขายผ่านตัวแทน กำหนดกลุ่มตัวแทน, ทีมตัวแทน, แสดง/ไม่แสดงจำนวนสินค้า, หน้าจอสำหรับตัวแทนโดยเฉพาะ, ตัวแทนกำหนดราคาขายได้, ใบรายการหัวตัวแทน, ระบบสร้างรายการขายให้ร้านค้า หัวร้านค้าอัตโนมัติ
เงินมัดจำตัวแทน รองรับระบบรับเงินมัดจำจากตัวแทน, ออกใบรายการ, แสดงรายการเคลื่อนไหว, ตัวแทนตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง

มีบัญชีเข้าใช้งาน? เชิญสมัครเข้าใช้งาน

สมัครทดลองใช้ฟรี 10 วัน

สมัครเข้าใช้งาน